Spesialporter

Portmakeren AS, har lang erfaring med å tilpasse portsystemer etter våre kunders ønsker og behov. Vi leverer eksempelvis skuddsikre eller terrorsikre rulleporter, brannporter, branngardiner, brannluker til transportbånd, insektsikring av lysåpninger, porter med dB reduksjon, portsystemer til offshore og mye mer. Ditt behov er vår utfordring. Der andre gir seg, begynner vi.

Leverandører: Braselmann, BVS, Alux, Nergeco, Jansen Tore.