Rulleporter

Våre rulleporter blir et mer og mer vanlig syn i ulike typer industribygg, offshore, i kraftverk og andre bygg der kravet til funksjonssikkerhet er stort. I motsetning til en leddheiseport, består en rulleport av få bevegelige deler. Rulleporten bæres av to braketter, og har motor og et kulelager som eneste bevegelige slitedeler. Dette fører til en høy grad av funksjonssikkerhet, og mindre vedlikeholdskostnader. Rulleportene leveres uisolert, isolert, med perforerte lameller, eller som hurtigporter. Vi anbefaler rulleport som en veldig god løsning til industrielle bygg.

Leverandør: Braselmann.