Hurtigporter

Hurtigportene har flere bruksområder. Enkle dukporter er mest benyttet i butikker og i
lagersammenheng. I næringsmiddellokaler der kravet til renslighet er høyt, kan det leveres egne hurtigporter beregnet for hyppig vask i rustfri utførelse. Hurtigporter fåes også som isolerte dukporter, eller som isolerte rulleporter til industrien.

Leverandører: Prido, Braselmann, Nergeco.

Eksempel på isolert hurtigrulleport med åpningshastighet på 1,7 m/s kan ses her: