Sammenslåing

Nassau Door Bergen AS og Portmakeren AS slo seg i 2007 sammen til et firma. Portmakeren AS er overtakende selskap og beholder navn, adresse og organisasjonsnummer.

Begge selskapene er solide firma med gode resultater gjennom mange år. Ved denne sammenslåingen håper vi at vi skal kunne yte enda bedre service for kundene våre. Vi får flere ansatte, bedre kapasitet, flere produkter og enda større erfaring.

I tillegg til det produktspekteret vi hittil har hatt og fortsatt har, kan vi nå i tillegg levere hele Nassau sitt program av ulike porter, motorer, reservedeler og tilbehør.

Alle telefonnumrene, telefaksnumrene og mailadressene som man er vant til å bruke i de to firmaene vil fortsatt virke, slik at omleggingen blir så lett som mulig for alle som vil ha tak i oss.

Vi arbeider for og tror at alle vil oppleve sammenslåingen som et positivt fremskritt..