Leddheiseporter

Vinduer innsatt i seksjoner

Padoy

De mest populære portene er leddheiseporter som er oppbygget av sandwich bygde paneler med polyurethan isolering i midten av to plater. Dette er en kraftig, holdbar og økonomisk fornuftig porttype. Alle våre porter kan leveres med motor og automatikk.

 

 

Rammebygde vindusseksjoner

Arbeid

Glasseksjonene kan også bygges av aluminiumsprofiler med dobbelt akrylglass innsatt. Her er en port med to sandwich seksjoner nederst, og rammebygde seksjoner videre opp. Denne porten står i et bilverksted der mekanikkerene ønsket mye dagslys inn på verkstedet.

 

 Port med gangdør ved siden

Rod dor

Det anbefales å ha gangdør og port ved siden av hverandre slik denne røde porten og gangdøren viser.

 

 

 Port med gangdør i portbladet

Leddheiseport2

Noen ganger er det ikke mulig å ha gangdør ved siden av porten. Da kan man sette gangdøren inn i portbladet slik som det er gjort på denne blå porten.

 Utlufting i toppseksjonen

 Amplinett001

 I fellesgarasjeanlegg er det ofte ønskelig med god utlufting på grunn av eksos fra bilene. Her har vi bygget en rammebygget toppseksjon og satt inn et aluminiumsgitter i steden for glass.

 

 

 

 Fellesgarasjeanlegg med utlufting

Utlufting2

Det finnes mange måter å løse utlufting på. Her er de tre øverste seksjonene rammebygget uten vindu, men med horisontale spiler. Fordi vi produserer portene selv, kan vi i stor grad tilpasse portene etter kundenes ønsker.

 Skjematisk oppbygging av port

Skjematisk port 1

Skjematisk skisse som viser oppbyggingen av leddheiseportene våre. Her med fjærene plassert rett over porten. Beslagene kan imidlertid tilpasses bygget, med lavtbyggende beslag der fjærene er i bakkant av takskinnene, eller med skinne som følger veggen og taket opp og skrått innover.

 

 

 Klemsikre seksjoner

 

Klemsikker panel

Seksjonene som portene våre bygges av, har en hengsling som gjør at en ikke kan klemme fingrene mellom seksjonene.